Stappenplan oprichten van bedrijf in Duitsland

Voordat u uw voorgenomen oprichting in daden omzet, moet er een aantal formele stappen worden gezet. De tabel geeft aan wie, wat en waar moet regelen.

Waar?

Wat?

Wie?

Registratie rechtstreeks bij de Belastingdienst Zelfstandige uitoefening van een beroep (conform art. 18 EstG) Ondernemer zelf
Bedrijfsregistratie bij de bedrijveninspectie [Gewerbeamt] in de gemeente waar u de onderneming gaat uitoefenen.

Bedrijfsregistratie/ bedrijfsaanmeldingEr is deels sprake van verplichte toestemming en toezicht:

  • voor ambachten (zie hierna)
  • voor industrie, handel, diensten:
    Handel in specifieke producten, makelaars, bouwheren, financiële dienstverleners, veilingmeesters, horeca, verkeer, bewaking e.a

 

Ondernemer zelf
Doorgifte van gegevens door de bedrijveninspectie ontslaat u niet van uw overige verplichtingen!
Belastingdienst (Finanzamt)* afhankelijk van de vestigingsplaats van het bedrijf.
De gegevens van de bedrijfsregistratie worden doorgegeven aan de met een * aangeduide instellingen 
  • Registratie- en boekhoudverplichtingen
  • Vragenformulier invullen over toekomstig type boekhouding alsmede omzet en winst

Hierna ontvangt u een fiscaal nummer

 

Ondernemer zelf
Doorgifte gegevens van bedrijveninspectie
Kamer van Ambachten [Handwerkskammer] * Verplichting tot inschrijving voor zover een ambacht als bedoeld in de HwO (Handwerksordnung, Verordening ambachten) wordt uitgeoefend. Voor bepaalde ambachten is een vakdiploma noodzakelijk. Ondernemer zelf
Doorgifte gegevens van bedrijveninspectie
Kamer van Koophandel [Industrie- und Handelskammer] * Registratie indien een niet-ambachtelijk bedrijf wordt uitgeoefend is. Ondernemer zelf
Doorgifte gegevens van bedrijveninspectie
Deelstaatsbureau voor de Statistiek [Statistisches Landesamt] * Registratie van statistische gegevens Doorgifte gegevens van bedrijveninspectie
DGUV – Duitse wettelijke ongevallenverzekering * (bedrijfsvereniging)
  • Registratie binnen 1 week voor verplichte verzekering van personeel
  • Persoonlijke verzekering voor de ondernemer is verplicht dan wel vrijwillig, afhankelijk van de branche. Een vrijwillige verzekering moet schriftelijk worden aangevraagd.
Ondernemer zelf
Arbeidsdienst Indien u werknemers in dienst neemt, aanvraag van een bedrijfsnummer bij de bedrijfsnummerservice van de Federale Arbeidsdienst [Bundesagentur für Arbeit] Eschberger Weg 68, 66121 Saarbrücken, telefoon: 0049 1801/664466 Ondernemer zelf
Sociale verzekeraars (Krankenkasse, Deutsche Rentenversicherung, Bund)
  • Verplichte verzekering (voor werknemers) of
  • Vrijwillige verzekering (voor de ondernemer)

 

Ondernemer zelf
Handelsregister bij de bevoegde districtsrechtbank [Amtsgericht] In bepaalde situaties verplicht, anders indien gewenst. Ondernemer zelf
Via de notaris
Brancheorganisatie Vrijwillige registratie als u hier lid van wilt worden. Ondernemer zelf

 

*Overzicht zonder aanspraak op volledigheid!